26 Μαρ 2013

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ο νέος κανονισμός για την ενίσχυση των μικρών νησιών του Αιγαίου.


Στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Ο νέος Κανονισμός, προβλέπει τη συνέχιση τόσο των ειδικών μέτρων εφοδιασμού όσο και των μέτρων για τη στήριξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής, με σταθερό ετήσιο προϋπολογισμό στα €23,93 εκατ. αλλά αυξάνει το βάρος στο πρόγραμμα στήριξης
της τοπικής παραγωγής. Τα κυριότερα σημεία των τροποποιήσεων είναι τα ακόλουθα:

α) αύξηση του επιμέρους ποσού του προϋπολογισμού που προορίζεται για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού, β) συμπερίληψη ρητής μνείας για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς των προϊόντων από τα νησιά, γ) περισσότερο ενεργός ανάμειξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εμπλεκομένων φορέων στη σύνταξη του εθνικού προγράμματος, δ)έμφαση στη διατήρηση των παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας.

Πιο αναλυτικά στον κανονισμό που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης αναφέρεται: Η Ελλάδα μπορεί να χορηγήσει συμπληρωματική χρηματοδότηση για την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης. Στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα κοινοποιεί στην Επιτροπή την κρατική ενίσχυση και η Επιτροπή μπορεί να την εγκρίνει σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ως μέρος του εν λόγω προγράμματος.Πηγή:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου