20 Μαρ 2013

Ευελιξία στη σύγκλιση των ενισχύσεων αποφάσισε το Συμβούλιο Υπουργών.


Στις βασικές προτάσεις του κειμένου της ιρλανδικής προεδρίας για την αναθεώρηση της ΚΑΠ συμφώνησαν οι υπουργοί Γεωργίας ύστερα από ολονύχτιες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες στις 18 και 19 Μαρτίου. Το «οκ» των υπουργών Γεωργίας κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τελικό «πακέτο» προτάσεων για την ΚΑΠ, παρά το γεγονός ότι δύο χώρες, η Σλοβενία και η Σλοβακία, αρνήθηκαν να υπογράψουν το τελικό κείμενο.


Το πακέτο της αναθεωρημένης ΚΑΠ αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτική ανάπτυξη, την κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) και τη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΑΠ.
Μετά από μαραθώνιες συνομιλίες στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί δέχθηκαν μια συμβιβαστική δέσμη προτάσεων που υπέβαλε η ιρλανδική προεδρία και αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτική ανάπτυξη, την κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) και τη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΑΠ.


Ο Ιρλανδός Υπουργός Γεωργίας, Σάιμον Κόβενει, δήλωσε ότι «μετά από δύο ολόκληρες μέρες και νύχτες συζητήσεων, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός στις διαπραγματεύσεις της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, καταλήγοντας σε μια κοινή θέση σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ».

Και πρόσθεσε: «συγχαίρω τους συναδέλφους μου υπουργούς για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, που σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή στη διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και μας φέρνει πολύ πιο κοντά στο στόχο μας, για μια συνολική πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή πριν από το τέλος του Ιουνίου».

Σημειώνεται ότι το συμβιβαστικό κείμενο στο οποίο κατέληξαν οι Υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ, είναι αυτό με το οποίο το Συμβούλιο θα διαπραγματευτεί τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, στα πλαίσια των τριμερών διαπραγματεύσεων (Ευρωκοινοβουλίου, Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Κομισιόν) που ξεκινούν από τις 11 Απριλίου 2013.

Το Συμβούλιο κατέληξε σε μια πολιτική συμφωνία για μια γενική προσέγγιση για των 4 κανονισμών (άμεσες ενισχύσεις, κοινή οργάνωση αγορών, αγροτική ανάπτυξη, χρηματοδότηση-διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΑΠ) στο πλαίσιο μεταρρύθμισης της ΚΑΠ.


Αναλυτικότερα προβλέπονται τα εξής:

Όσον αφορά το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων, η συμφωνία βασίζεται στη συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας, που εξετάστηκε από το Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους (6638/13). Ειδικότερα, προβλέπει αυξημένη ευελιξία στη σύγκλιση του επιπέδου των άμεσων ενισχύσεων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ενώ επιτρέπει στα κράτη μέλη να κινηθούν προς μερική και όχι πλήρη σύγκλιση έως το 2019. Το Συμβούλιο αποφάσισε ένα ποσοστό 10% σαν ένα πρώτο βήμα για τη σύγκλιση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ενώ εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοστεί η σύγκλιση με το «πρασίνισμα» των ενισχύσεων. Επίσης προβλέπεται μια εθελοντική παράταση του Καθεστώτος Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) για τα κράτη μέλη ως το 2020. Επίσης, έχει συμπεριληφθεί μια διάταξη που θα επιτρέπει τη δυνατότητα μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης κατά την περίοδο 2015 - 2020.

Όσον αφορά το «πρασίνισμα»:
• προβλέπεται να γίνει αποσαφήνιση των «ισοδύναμων πρακτικών», δηλαδή τις πρακτικές που θα έχουν ισοδύναμο ή ακόμη και υψηλότερο όφελος για το κλίμα και το περιβάλλον, σε σύγκριση με το «πρασίνισμα» που προτείνει η Κομισιόν.
• προβλέπεται η προοδευτική εφαρμογή των απαιτήσεων της διαφοροποίησης των καλλιεργειών
• προβλέπεται ρύθμιση στις αναλογίες σχετικά με τις ελάχιστες εκτάσεις που θα πρέπει να έχουν οι μόνιμοι βοσκότοποι και λειμώνες σε σχέση με τη συνολική γεωργική έκταση
• επιτρέπεται η σταδιακή εφαρμογή των «περιοχών οικολογικής εστίασης», με αρχική εφαρμογή του 5% και μετά από έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής, που θα γίνει το 2017, θα μπορεί να αυξηθεί σε 7% από το 2018.
• τέλος, επιτρέπει το 50% των «περιοχών οικολογικής εστίασης» να εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο και / ή συλλογικά από ομάδες γεωργών, αποσαφηνίζοντας τους συντελεστές στάθμισης και τις εξαιρέσεις.

Άλλη μια σημαντική παράμετρος της συμβιβαστικής συμφωνίας του Συμβουλίου είναι η αύξηση στα ποσοστά προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης. Δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν έως και 7% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου τους ή το 12% του εν λόγω ορίου, εφόσον εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.

Ποσοστώσεις ζάχαρης:
Όσον αφορά το καθεστώς των ποσοστώσεων της ζάχαρης, οι υπουργοί συμφώνησαν σε μια συμβιβαστική πρόταση η οποία προβλέπει την παράταση του καθεστώτος ως το 2016-17.

Δικαιώματα φύτευσης αμπελώνων:
• Εισαγωγή ενός νέου συστήματος αδειών για τη ρύθμιση των φυτεύσεων αμπελώνων για όλες τις κατηγορίες των κρασιών, που ισχύουν για όλα τα οινοπαραγωγικά κράτη μέλη για 6 χρόνια (1 του Ιανουαρίου του 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024).
• Ελεύθερες, μη μεταβιβάσιμες άδειες που χορηγούνται, κατόπιν αιτήσεως, και λήγουν μετά από 3 χρόνια αν δεν χρησιμοποιηθούν.
• Ετήσιες άδειες για νέες φυτεύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη και αντιστοιχούν στο 1% των φυτεμένων εκτάσεων αμπελώνων.


Ρωσική απαγόρευση για τον ευρωπαϊκό πατατόσπορο:
Η ολλανδική αντιπροσωπεία ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με την απαγόρευση που έχει αποφασίσει να επιβάλει η Ρωσία στους ευρωπαϊκούς πατατόσπορους.

Η απαγόρευση αυτή θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους. Μεγάλες ποσότητες σπόρων που εξάγονται από την ΕΕ προς τη Ρωσία προέρχονται από τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει γίνει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας στον κόσμο πατάτας, με εισαγωγές συνολικού ύψους περίπου 1 εκατ. τόνους ετησίως. Για να δικαιολογήσει την απόφασή της, η Ρωσία έχει επισημάνει την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες υγιεινής της καλλιέργειας της πατάτας στην ΕΕ.
Η Επιτροπή έχει προγραμματίσει διάφορες συναντήσεις με τις ρωσικές αρχές τις προσεχείς εβδομάδες προκειμένου να βρεθεί μια ισορροπημένη λύση για αυτό το αμοιβαία εμπορικό ζήτημα μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας.


Απαγόρευση νεονικοτινοειδών:
Τέλος, συζητήθηκε η προτεινόμενη από την Κομισιόν απαγόρευση ορισμένων εντομοκτόνων (νεονικοτινοειδή) που δημιουργούν προβλήματα στις μέλισσες. Ορισμένα κράτη μέλη σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούν ότι χρειάζονται περαιτέρω επιστημονικές έρευνες πριν από τη λήψη οποιασδήποτε δράσης. Ωστόσο, πολλές αντιπροσωπείες υποστήριξαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άμεση δράση σε κοινοτικό επίπεδο, όπου έχουν εντοπιστεί υψηλοί κίνδυνοι για τις μέλισσες. Δεν προέκυψε κάποια καθοριστική απόφαση για αυτό το θέμα και η Κομισιόν θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.
Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου