7 Μαρ 2013

Παρατείνεται και επεκτείνεται η αναστολή διώξεων για τα μέλη των Δ.Σ. των ΑΣΟ.


Επεκτάθηκε η προθεσμία αναστολής διώξεων των μελών Δ.Σ. των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων που βρίσκονται υπό εκκαθάριση, ή συγχώνευση, ή μετατροπή, ή εξυγίανση, σύμφωνα με τον νόμο 4015/2011, πέραν των δέκα μηνών που έχουν ως καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου του 2013.
Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα παράτασης για ένα χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε δύο προσθήκες που κατέθεσε
ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Χαρακόπουλος, κατά την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις του ΥΠΕΚΑ και άλλες διατάξεις»,, στις 6 Μαρτίου, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Αναλυτικότερα, ο κ. Χαρακόπουλος στην παρέμβασή του υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Σε συνέχεια της γόνιμης συζήτησης που είχαμε στην Επιτροπή τις προηγούμενες ημέρες, λάβαμε σοβαρά υπόψη τις δύο προτάσεις, που διατυπώθηκαν από αρκετούς Βουλευτές, αλλά και κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων. Αναφέρομαι πρώτον, στην προσθήκη για την αναστολή δίωξης και στις πάσης φύσεως διοικητικές και αστικές κυρώσεις και δεύτερον, στην επέκταση της προθεσμίας αναστολής πέραν των δέκα μηνών που έχουν ως καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου του 2013, με τη δυνατότητα παράτασης για ένα χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η αναστολή της δίωξης για πάσης φύσεως διοικητικές και αστικές κυρώσεις αφορά σε αγρότες που δεσμεύονται οι λογαριασμοί τους και αδυνατούν έτσι να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Δεν μπορούν, δηλαδή, να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα, που κατατίθενται στους λογαριασμούς τους, από την ενιαία ενίσχυση, ή τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι, ή την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, ή την επιστροφή του Φ.Π.Α.

Η αναστολή αυτή δεν έχει καμία σχέση με την παροχή δυνατότητας φορολογικής ενημερότητας σε αυτούς τους αγρότες, που βρίσκονται υπό έλεγχο. Άρα, δεν υπάρχει ο κίνδυνος, να μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία πρόσωπα, τα οποία στην πορεία μπορεί να αποδειχθεί ότι ευθύνονται για κακοδιαχείριση. Ξεκαθαρίζω, λοιπόν, ότι δεν έχει καμία σχέση η αναστολή δίωξης για πάσης φύσεως διοικητικές κυρώσεις με τη δυνατότητα παροχής φορολογικής ενημερότητας.

Η δεύτερη πρόταση είναι επιβεβλημένη, όπως αναδείχτηκε κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή στις προηγούμενες συνεδριάσεις, διότι μπορεί το διάστημα των δέκα μηνών, μέχρι το τέλος του χρόνου, να μην είναι αρκετό για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης. Θεωρώ συνεπώς δόκιμο, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα παράτασης ενός χρόνου με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης.

Σε κάθε περίπτωση θέλω να τονίσω ότι ο χρόνος της ανωτέρω αναστολής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο κάθε είδους αστικής ή ποινικής παραγραφής, τυχόν αδικημάτων, παραβάσεων και απαιτήσεων του Δημοσίου».


Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου