11 Απρ 2013

Βάζουν… μπρος για δημοτικό λαχανόκηπο στα Γιάννενα.


Από σήμερα Πέμπτη 11 Απριλίου και έως τις 26 Απριλίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για την παραχώρηση τεμαχίων στους Δημοτικούς λαχανόκηπους, δράση την οποία υλοποιεί ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών.Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι λαχανόκηποι θα δημιουργηθούν στην περιοχή Βοιδολίβαδο, στο Σταυράκι, ενώ όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ κ. Φίλιππας Τσουμάνης, για τους Δημοτικούς λαχανόκηπους θα παραχωρείται δωρεάν προς καλλιέργεια, τεμάχιο 50-70 τετραγωνικών μέτρων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων, αποκλειστικά και μόνο, σε κηπευτικά.

Η έγκριση των δικαιούχων θα γίνεται από την Επιτροπή Διοίκησης των Δημοτικών Λαχανόκηπων και το Δ.Σ του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δικαιούχοι τεμαχίων στους Δημοτικούς Λαχανόκηπους είναι συμπολίτες οι οποίοι πληρούν τα ακόλουθα συνεκτιμώμενα κριτήρια.
•Μόνιμοι Κάτοικοι Ιωαννίνων
•Ετήσιο Εισόδημα
•Οικογενειακή Κατάσταση
•Εργασία / Επαγγελματική Κατάσταση
•Οικονομική  και Περιουσιακή Κατάσταση
• Κατάσταση Υγείας

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  είναι τα ακόλουθα:
1. Αίτηση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς το Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου  θεωρημένο για την γνησιότητα.
4. Εκκαθαριστικό της Εφορίας του τελευταίου έτους (σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια ΔΟΥ).
5.Αντίγραφο των εντύπων Ε1  και Ε9 του δικαιούχου.
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο Ιωαννιτών.
7. Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Πρόνοιας (εφόσον υπάρχει).
8. Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, εφόσον υπάρχει.
9. Κάρτα ανεργίας, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
10. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου Δημόσιου φορέα, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
11. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες.
12. Υπεύθυνη   Δήλωση  στην οποία θα αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο: « σε περίπτωση οποιαδήποτε μεταβολής των δικαιολογητικών μου είναι υποχρεωμένος/νη  να προσκομίσω το αντίστοιχο έγγραφο».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. (Αβέρωφ 6, 2ος όροφος ) στην Υπεύθυνη Κοινωνιολόγο Αλεξάνδρα Βελιβάση.


Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου