3 Απρ 2013

Η Ιταλία εισάγει το ελαιόλαδο φθηνά, το πουλάει ακριβά και τελικά κερδίζει.


Το «μυστικό» της κερδοφορίας βρίσκεται στην προστιθέμενη αξία που επιτυγχάνει η βιομηχανία, καθώς εισάγει ανώνυμο χύμα και πουλά επώνυμο τυποποιημένο. Με αυτόν τον τρόπο τo Ιταλικό μοντέλο έχει καταφέρει να παράγει κέρδος παρόλο που είναι ελλειμματικό σε ποσότητες.


Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία του ISMEA (υπηρεσία για τα τρόφιμα του υπουργείου γεωργίας της Ιταλίας) για τα τελευταία 17 χρόνια 1996 έως και
2012:

- Ο μέσος όρος των εισαγωγών είναι 500 χιλ. τόνοι ετησίως, αξίας 1.120 εκ. €. Ειδικά για την τελευταία 4ετία είναι 580 χιλ. τόνοι, αξίας 1.140 εκ. €.

- Άρα, η μέση τιμή που η Ιταλία αγοράζει (εισάγει) είναι 2.210 €/τόνο για την 17ετία και 1.960 €/τόνο για την πρόσφατη 4ετία.

- Από την άλλη πλευρά, ο μέσος όρος των εξαγωγών της Ιταλίας είναι 310 χιλ. τόνοι, ή 380 χιλ. τόνοι για την τελευταία 4ετία. Η αξία των εξαγωγών της ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 970 εκ. € ετησίως (την τελευταία 4ετία 1.170 εκ. €).

- Άρα, η μέση τιμή που η Ιταλία πουλά (εξάγει) είναι 3.111 €/τόνο για την 17ετία και 3.071 €/τόνο για την τελευταία 4ετία.

Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτουν τέσσερα βασικά συμπεράσματα για το ιταλικό μοντέλο.

1. Η Ιταλία είναι ελλειμματική και εισάγει κατά μέσο όρο άνω των 500 χιλ. τόνων ετησίως.

2. Οι εξαγωγές της είναι κατά μέσο άνω των 300 χιλ. τόνων ετησίως. Πρόκειται για ποσότητες που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από αναμίξεις εισαγόμενων ελαιολάδων με εγχώρια παραγόμενα.

3. Επειδή η τιμή πώλησης (εξαγωγής) είναι υψηλότερη της τιμής αγοράς (εισαγωγής), γι’ αυτό και αυτό το μοντέλο είναι κερδοφόρο. Μάλιστα, την τελευταία 4ετία η κερδοφορία έχει διευρυνθεί και η διαφορά έχει φθάσει στο 1,2 €/κιλό.

Το «μυστικό» της κερδοφορίας βρίσκεται στην προστιθέμενη αξία που επιτυγχάνει η βιομηχανία, καθώς εισάγει ανώνυμο χύμα και πουλά επώνυμο τυποποιημένο.

4. Παρά το ότι η τιμή που εξάγει είναι υψηλότερη εκείνης που εισάγει, ωστόσο το εμπορικό ισοζύγιο είναι ελλειμματικό κατά 100-150 εκ. € ετησίως, προφανώς λόγω των μεγάλων ποσοτήτων που αναγκάζεται η Ιταλία να εισάγει.

5. Η φαινομενική εσωτερική κατανάλωση της Ιταλίας ανέρχεται στους 200 περίπου χιλ. τόνους, που οι εισαγωγές υπερβαίνουν τις εξαγωγές συν την όποια εσωτερική παραγωγή, η οποία σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες στατιστικές (που όμως αμφισβητούνται από τα δεδομένα και τους γνώστες της αγοράς) ανέρχονται σε 600 περίπου χιλ. τόνους.

Άλλες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις

* Το 2012 οι εξαγωγές πέτυχαν νέο εθνικό ρεκόρ (αύξηση 3,5% από το 2011) και έφθασαν τους 416 χιλ. τόνους.

* Τα δυο τελευταία χρόνια 2011 και 2012 ήταν από τα ελάχιστα με θετικό εμπορικό πλεόνασμα, 28 και 115 εκ. € αντίστοιχα.

* Οι κυριότερες χώρες προορισμού των ιταλικών εξαγωγών είναι οι ΗΠΑ με 133 χιλ. τόνους, η Γερμανία με 48 χιλ. τόνους, ενώ αύξηση παρατηρείται προς την Ιαπωνία, την Κίνα και τη Ρωσία.Πηγή: www.olivenews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου