8 Μαρ 2013

Επισημάνσεις ΠΑΣΕΓΕΣ για την αγροτική ανάπτυξη την περίοδο 2014 - 2020.


Η δημιουργία μέτρου για την στήριξη της παραγωγής, προϊόντων που συνδέονται άμεσα με τον τομέα των ζωοτροφών καθώς επίσης και ανάλογου μέτρου για την υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων αξιοποίησης υπολειμμάτων φυτικής και ζωικής αγροτικής παραγωγής, περιλαμβάνονται στις προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ, για την αγροτική ανάπτυξη την περίοδο 2014 - 2020. Τις προτάσεις ανέπτυξε το στέλεχος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Μιχάλης Σμύρης, σε ημερίδα για την ΚΑΠ, που οργάνωσε ο δήμος Ευρώτα.


Μεταξύ άλλων στις επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ, όπως ανέπτυξε, ο κ. Σμύρης περιλαμβάνονται τα εξής:

-Αναμόρφωση της διαχείρισης των επενδυτικών μέτρων Π.Α.Α. 2014-2020 (ενδιάμεσος Φορέας)


-Κτηνοτροφία (πολλαπλή ενίσχυση)


-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον πρωτογενή τομέα


-Εξυγίανση και ανασυγκρότηση των αγροτικών συνεταιρισμών


-Πολιτική αρδευτικού νερού


-Θέσπιση  νέου μέτρου εξωστρέφειας


-Δημιουργία νέου μέτρου για την ανάπτυξη τηςδικτύωσης/συνέργειας (clustering )


-Θέσπιση νέου μέτρου για την στήριξη των μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων.


-Δημιουργία μέτρου για την στήριξη της παραγωγής, προϊόντων που συνδέονται άμεσα με τον τομέα των ζωοτροφών


-Δημιουργία μέτρου για την υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων αξιοποίησης υπολειμμάτων φυτικής και ζωικής αγροτικής παραγωγής


Πηγή:www.paseges.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου