2 Απρ 2013

Ευρωπαϊκή "σφραγίδα" εμπιστοσύνης στην ΠΑΣΕΓΕΣ για την ενημέρωση των ελλήνων αγροτών.


Ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης στο ρόλο που επιτελεί και στην προσπάθεια που καταβάλλει η ΠΑΣΕΓΕΣ -τώρα αλλά και διαχρονικά- για την ενημέρωση των ελλήνων αγροτών, συνιστά η θετική αξιολόγηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικής πρότασης που υπέβαλε η κορυφαία συνεταιριστική οργάνωση, με θέμα την ενημέρωση των αγροτών για την Κοινή Αγροτική Πολιτική.


Συγκεκριμένα, θετικά αξιολογήθηκε η πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα «Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) - Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης βάσει της γραμμής του προϋπολογισμού 05 08 06 για το 2013».


Ήδη, μάλιστα με έγγραφό της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση έργου για τη δημιουργία μέσων πληροφόρησης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική συνολικού ύψους 181.000 € , η οποία θα επιχορηγηθεί με το ποσό των 100.500 €, και η υλοποίηση του έργου πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα. Το έργο έχει ετήσια διάρκεια και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο 2014 επιτυγχάνοντας τους παρακάτω στόχους:


τη διασφάλιση της καλύτερης κατανόησης της ΚΓΠ, ιδίως στο πλαίσιο των προτάσεων για μεταρρύθμιση

την ανάδειξη του ρόλου της ΚΓΠ στην προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

τη βελτίωση της κατανόησης της συμβολής της ΚΓΠ στην εξασφάλιση υγιούς και ποιοτικής παραγωγής τροφίμων για τους πολίτες, στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών


την τόνωση του ενδιαφέροντος του κοινού για τον ρόλο των γεωργών, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην κοινωνία μας με προώθηση των πολλαπλών ρόλων της γεωργίας και στην ανάδειξη της συμβολής της ΚΓΠ με τη στήριξη των γεωργών, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.


Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει σχεδιαστεί μία ολοκληρωμένη εκστρατεία επικοινωνίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μεταξύ άλλων, θα δημιουργηθεί έντυπο και ψηφιακό υλικό καθώς και διοργάνωση ενημερωτικής καμπάνιας για την ενημέρωση του κόσμου της υπαίθρου αλλά και των μεγάλων αστικών κέντρων για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία στα πλαίσια της αναθεωρημένης ΚΑΠ.Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ αξιολογήθηκε μεταξύ πλήθους προτάσεων άλλων φορέων που είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.

Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου