4 Απρ 2013

Ιορδάνης Τζαμτζής: «Η γεωργία βασικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας».


Απάντηση στην αναφορά που είχε καταθέσει έλαβε ο Βουλευτής Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής σχετικά με τα αιτήματα και τα προβλήματα των αγροτών του Ν. Πέλλας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να καταστεί η γεωργία βασικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας, λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις που αφορούν τόσο στον εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα όσο
και στη βελτίωση της ρευστότητας των Ελλήνων αγροτών, παρά τις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα, υλοποιήθηκαν ή δρομολογήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)
Μετά από παρέμβαση του ΥΠΑΑΤ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας και την έγκριση της Ε. Ένωσης, ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας ο Καν. (ΕΚ) 1535/2007 για τη χορήγηση στους Έλληνες κτηνοτρόφους της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), συνολικού ποσού 25 εκατ. €, πλέον των 5 εκ. € στο πλαίσιο του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009.
Στο πλαίσιο αυτό, καταβλήθηκε:
Στις 29/1/13, το ποσό των 9.143.700 €, για τους βοοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους των πεδινών περιοχών, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης του άρθρου 68.
Στις 15/2/13, το ποσό των 5.339.000 € στους πτηνοτρόφους και
Στις 7/3/13, το ποσό των 4.996.100 € στους χοιροτρόφους.
Η πληρωμή των βοοτρόφων και αιγοπροβατοτρόφων των ορεινών περιοχών θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της ενίσχυσης που προβλέπεται στo πλαίσιo του άρθρου 68.


Ενίσχυση της καλλιέργειας των ψυχανθών
Το ΥΠΑΑΤ, με παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, από το Σεπτέμβριο του 2012, ζήτησε  τη λήψη άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων για την υποβοήθηση του πληττόμενου τομέα της κτηνοτροφίας από την ξαφνική άνοδο σε παγκόσμιο επίπεδο της τιμής των ζωοτροφών, η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψή τους  δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης του τομέα.
Μεταξύ άλλων, το ΥΠΑΑΤ πρότεινε την ενίσχυση της καλλιέργειας των ψυχανθών, ώστε να ενθαρρυνθεί η αύξηση των εκτάσεων, που καλλιεργούνται με ψυχανθή για παράγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών και να μετριασθεί η εξάρτηση από την εισαγόμενη σόγια η τιμή της οποίας διπλασιάσθηκε. Επίσης, πρότεινε τη θέσπιση κινήτρων για καλλιέργεια ψυχανθών και πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής διάστασης και των φιλοπεριβαλλοντικών μέτρων που ενισχύονται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Οι θέσεις του ΥΠΑΑΤ είχαν θετική απήχηση και στο πλαίσιο αυτό, πέραν της πληρωμής των ενισχύσεων de minimis, δόθηκαν, στις 28/2/2013,  από εθνικούς πόρους και μέσω της επιστροφής του ΕΦΚ Πετρελαίου, 5 ευρώ/στρέμμα παραπάνω σε όσους είναι είτε σποροπαραγωγοί ψυχανθών είτε οσπρίων.

Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου
Η πρώτη δόση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου 2013, ύψους 81,3 εκ. €., καταβλήθηκε στους δικαιούχους, στις 28/2/2013. Η πληρωμή έγινε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, κατά τέσσερις μήνες, λόγω των αυξημένων αναγκών των γεωργών στην αρχή της Άνοιξης.
Σημειώνεται ότι η επιστροφή του ΕΦΚ Πετρελαίου από το επόμενο έτος θα γίνεται με άλλο τρόπο, δεδομένου ότι θα τηρούνται βιβλία εσόδων-εξόδων. Για το σκοπό αυτό, έχει, ήδη, συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας με εκπροσώπους του ΥΠΑΑΤ και του Υπουργείου Οικονομικών, για την εξέταση της δυνατότητας θέσπισης αγροτικού πετρελαίου κίνησης με μειωμένη φορολόγηση και με ταυτοποίηση δεδομένων για κάθε αγρότη σε αντικατάσταση του σημερινού συστήματος επιστροφής φόρου.

Καταβολή της ειδικής ενίσχυσης στους βαμβακοπαραγωγούς – και σε όσους επλήγησαν από το πράσινο σκουλήκι
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου, πραγματοποιήθηκε, στις 5/3/13, η  πληρωμή της  ειδικής  ενίσχυσης βάμβακος 2012. Συγκεκριμένα, καταβλήθηκε το ποσό των 192,8 εκ. € σε  49.738 δικαιούχους και η τιμή της ειδικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 720 €/ εκτάριο (72 €/ στρέμμα έναντι 70,5€/ στρέμμα πέρυσι).
Η ενίσχυση καταβάλλεται σε όσους δικαιούχους κάλυψαν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις ζημιές που υπέστησαν από διάφορα αίτια, όπως αυτά σημειώθηκαν από τον ΕΛΓΑ (ζημιές από χαλάζι, πλημμύρες, πράσινο σκουλήκι κλπ). Σημειώνεται ότι δεν περιλήφθηκαν στην τρέχουσα πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος 2012, όσοι παραγωγοί  δεν παρέδωσαν καμία ποσότητα, όσοι  έχουν σοβαρά ευρήματα ελέγχου, εκείνοι που παρά την προσθήκη της ζημιάς που καταγράφηκε από τον ΕΛΓΑ δεν κάλυψαν τις απαιτήσεις των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων, καθώς επίσης και αυτοί που οι αιτήσεις τους εμφανίζουν  σφάλματα. Για τα προφανή σφάλματα  των αιτήσεων  δίνεται η δυνατότητα διορθώσεων στους δικαιούχους, μέσω διοικητικών πράξεων, από τις 15.3.2013.

Μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος
Για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στον αγροτικό τομέα,  αποφασίστηκε η καθιέρωση, από το καλοκαίρι του 2013, ειδικού αγροτικού νυχτερινού τιμολογίου, ενώ, παράλληλα, μελετάται η διεύρυνση της πρόβλεψης, ώστε να μπορούν οι αγρότες να  χρησιμοποιούν  το νυχτερινό τιμολόγιο περισσότερες ώρες.

Μείωση ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Κυβέρνησης,  όπως ανακοίνωσε και ο κ. Πρωθυπουργός στη Βουλή των Ελλήνων, σχεδιάζεται η μείωση του ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων εντός της τετραετίας.

Επιστροφή του ΦΠΑ για τους αγρότες
Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής μειώθηκε το ποσοστό της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες από 11% στο 6% (από περίπου 400 εκατ. σε περίπου 250 εκατ. ευρώ). Η εν λόγω μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες έγινε οριζόντια στους 292.000 δικαιούχους. Ωστόσο, μετά από ελέγχους και τη λήψη μέτρων εξυγίανσης στην επιστροφή ΦΠΑ μέσω της διασταύρωσης των στοιχείων του ΟΣΔΕ, αποδείχθηκε ότι 37.000 αγρότες από το σύνολο των 292.000 δικαιούχων του ειδικού καθεστώτος λάμβαναν αδικαιολόγητα πολλαπλάσια του δηλωθέντος εισοδήματός τους επιστροφή του ΦΠΑ. Με δεδομένο αυτό, αναμένεται ότι, από την επιστροφή ΦΠΑ με συντελεστή 6%, θα προκύψει αδιάθετο ποσό, το οποίο στη συνέχεια θα υπάρχει η δυνατότητα αναδιανομής του στους αγρότες δικαιούχους.
Από την 01.01.2014, στο πλαίσιο της καθιέρωσης των απλοποιημένων βιβλίων εσόδων-εξόδων και για τους αγρότες, ο ΦΠΑ των εισροών θα συμψηφίζεται άμεσα, οπότε και οι αγρότες θα λαμβάνουν ακριβώς το ΦΠΑ που τους αναλογεί.

Ειδική στήριξη της κτηνοτροφίας των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στο πλαίσιο της ΚΟΑ
Στο πλαίσιο της ειδικής στήριξης της κτηνοτροφίας των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, που υλοποιείται από το 2010, σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 73/2009 και του εφαρμοστικού του, διατίθενται, ετησίως, 13,6 εκ. € ως πρόσθετη και συμπληρωματική ενίσχυση στους κτηνοτρόφους που διατηρούν μοσχίδες κρεοπαραγωγής στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 26.4 εκ. € στους κτηνοτρόφους που διατηρούν πάνω από 50 προβατίνες ή αίγες στις εν λόγω περιοχές.

Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.3955/2011 περί Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών, δόθηκε παράταση στην προθεσμία εγγραφής των υπόχρεων μέχρι 31/08/2013, προκειμένου να προωθηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις για να καταστεί το εν λόγω Μητρώο περισσότερο λειτουργικό και αποτελεσματικό.
Συγκεκριμένα, προωθείται από το ΥΠ.Α.Α.Τ., σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η διασύνδεση του Ενιαίου Μητρώου με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.), το οποίο τηρείται στη Γεν. Γραμματεία Εμπορίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες πληροφορίες των εγγεγραμμένων στο ΓΕ.Μ.Η., να διευκολυνθεί και, εν συνεχεία, να απλοποιηθεί η διαδικασία καταχώρησης εγγραφών των υπόχρεων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων, αποφεύγοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την πολλαπλή, για παράδειγμα, αναζήτηση των ίδιων δικαιολογητικών από τους υπόχρεους.
Επιπροσθέτως, προωθούνται βελτιώσεις στη διατύπωση σειράς άρθρων του Ν.3955/2011, οι οποίες θα αποσαφηνίζουν πλήρως θέματα, όπως αυτά των προϋποθέσεων εγγραφής, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγυήσεων και των συνεπειών μη εφαρμογής του Νόμου, με τελικό σκοπό την εμπέδωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των σχετικών με τα αγροτικά προϊόντα συναλλαγών, πιστοποιώντας και αξιολογώντας τους εμπλεκόμενους στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και προστατεύοντας, κατ΄ επέκταση, το αγροτικό εισόδημα από παραβατικές και αντίθετες με τα συναλλακτικά ήθη συμπεριφορές, οι οποίες πλήττουν τη βιωσιμότητα των αγροτικών νοικοκυριών.

Απλοποίηση διαδικασιών νομιμοποίησης σταβλικών εγκαταστάσεων
Οι δυσλειτουργίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του  Ν.4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52/τ. Α΄) πρόκειται να αντιμετωπιστούν με το σχέδιο νόμου με τίτλο «Διοικητικά Μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων, ως και της διαχείρισης των ζωϊκών υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Με το εν λόγω νομοσχέδιο προωθείται η απλοποίηση και η επιτάχυνση της αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων, ενώ ταυτόχρονα, με τροπολογία που προωθείται από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιλύεται το πρόβλημα αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων.

Υπερυποθηκευμένη γη από δάνεια αγροτών στην ΑΤΕ και βελτίωση της ρευστότητας των αγροτών
Το πρόβλημα της υπερυποθυκευμένης γης από δάνεια αγροτών στην ΑΤΕ, πρόκειται να επιλυθεί ως εξής:
α) Για όσα δάνεια έχουν εξοφληθεί, θα γίνει εξάλειψη της υποθήκης με μηδενικό κόστος για τους αγρότες.
β) Απομειώνεται  η υποθήκη, στο 120% της σημερινής αξίας του δανείου: 
Για το 80% των δανείων που μεταφέρθηκαν στην Πειραιώς-ΑΤΕ (εξυπηρετούμενα δάνεια), η προσαρμογή θα γίνει από την Τράπεζα.
Για το 20% των δανείων που έμειναν για εκκαθάριση  στην παλαιά ΑΤΕ (μη εξυπηρετούμενα δάνεια), από τον εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ.
γ) Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, με νομοθετική ρύθμιση στο προαναφερθέν υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ καθορίζεται ο τρόπος αποπληρωμής τους, ώστε να μην κινδυνεύσουν με απώλεια των αγροτεμαχίων τους οι αγρότες.

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες σύστασης του Ταμείου Δανειοδότησης  με την επωνυμία «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας-(ΤΑΕ)», με κεφάλαια ύψους 300 και πλέον εκ. ευρώ που θα χορηγεί χαμηλότοκα βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα δάνεια από τις τράπεζες στους δικαιούχους των Σχεδίων Βελτίωσης, μεταποίησης καθώς και σε ιδιώτες επενδυτές, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, η ρευστότητα και η οικονομική ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο.

Συνταξιοδότηση αγροτών
Παρατείνεται το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών κατά δύο έτη, προκειμένου να μη μείνουν χωρίς σύνταξη όσοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έβγαιναν σε σύνταξη γήρατος στα 65 ενώ το όριο συνταξιοδότησης αυξήθηκε στα 67.
Με ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που προωθείται στη βουλή δίνεται η δυνατότητα σε όσους κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής τους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ έως 4.000 ευρώ να μπορούν να συνταξιοδοτούνται και το οφειλόμενο ποσό να παρακρατείται σταδιακά από τη σύνταξη που θα λαμβάνουν. Υπενθυμίζεται ότι και για τους αγρότες ισχύει η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος της ηλικίας εφόσον έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης.

Παραχώρηση γης με χαμηλό τίμημα
Στο πλαίσιο του Ν. 4061/2012 και με συγκεκριμένη διαδικασία μοριοδότησης, το ΥΠΑΑΤ παραχωρεί με χαμηλό τίμημα αγροτική γη σε νέους, άνεργους, νέους γεωργούς, πτυχιούχους γεωτεχνικών σχολών, επαγγελματίες αγρότες για να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην ελληνική ύπαιθρο και να ασχοληθούν με την παραγωγή τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή για βόσκηση. Από το σύνολο των 4.500 αιτήσεων που υποβλήθηκαν, μέχρι πρόσφατα, στο πλαίσιο τόσο της Υπουργικής Απόφασης 2556/ΦΕΚ 2290 Β΄/13-10-2011 όσο και του άρθρου 7 του Ν. 4061/2012, το ποσοστό ανά κριτήριο έχει ως εξής:

Νέος ηλικίας έως 35 ετών με επιπλέον πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής
15%
Άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ
34%
Νέος αγρότης ηλικίας έως 35 ετών ή νέος αγρότης σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΑΝ. (ΕΚ) 1698/2005
11%
Νέος ηλικίας έως 35 ετών (μόνο βάσει ΦΕΚ 2290 Β΄/13-10-11)
27%
Επαγγελματίας Αγρότης
13%


Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλ. Μπαλτατζής»

α. Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

Δεδομένου ότι τον προηγούμενο χρόνο παρατηρήθηκε σημαντική καθυστέρηση στην αξιολόγηση των Μεγάλων Σχεδίων Βελτίωσης, το τελευταίο χρονικό διάστημα έγιναν συγκεκριμένες ενέργειες, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και γνωμοδότησης των Σχεδίων Βελτίωσης. Συγκεκριμένα, στην κατεύθυνση επίσπευσης της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και γνωμοδότησης των 7.735 αιτήσεων ενίσχυσης:
συγκροτήθηκαν 16 γνωμοδοτικές επιτροπές σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων, και
συστήθηκε ομάδα έργου αξιολογητών από γεωτεχνικούς των Περιφερειών, η οποία αριθμεί 509 άτομα.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων είναι να έχει αξιολογηθεί το σύνολο των υποβληθέντων Σχεδίων Βελτίωσης, ενώ η διαδικασία γνωμοδότησης και έγκρισης των αιτήσεων εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ειδικότερα:
Έχουν αξιολογηθεί και οι 7.735 αιτήσεις.
Έχουν ελεγχθεί περίπου 5.000 αιτήσεις από γνωμοδοτικές επιτροπές.
Έχουν εγκριθεί 2.438 αιτήσεις ενίσχυσης, συνολικού προϋπολογισμού 335,1 εκατ. € και 180 εκατ. € Δημόσιας Δαπάνης.
Επιπροσθέτως, επιχειρείται με κάθε δυνατό τρόπο η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας (με την έκδοση συγκεκριμένων Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων) καθώς και η διευκόλυνση  πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου.
Μέσω του Μέτρου 121, πραγματοποιήθηκε, ακόμη, προκήρυξη που αφορούσε «Επενδύσεις μικρού κόστους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και συγκεκριμένα, την ενίσχυση επενδύσεων συνολικού επιλέξιμου κόστους έως 50.000 € (Μικρά Σχέδια Βελτίωσης), που στόχευε αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής γάλακτος αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Η εν λόγω προκήρυξη έχει ολοκληρωθεί και έχει εγκριθεί το σύνολο των αιτήσεων ενίσχυσης που υποβλήθηκαν και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν 581 αιτήσεις ενίσχυσης συνολικού προϋπολογισμού 28 εκατ. € και Δημόσιας Δαπάνης 14 εκατ. €, ενώ μέχρι σήμερα έχουν γίνει πληρωμές περίπου 3 εκατ. € σε 130 δικαιούχους.

β. Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών»

Καταβλήθηκαν 101 εκατ. € περίπου σε 8.276 δικαιούχους της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, ποσό που αντιστοιχεί στην α΄ δόση (70%) του πριμ ενίσχυσης. Η δυνατότητα καταβολής του υπολοίπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων τριετίας του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου για την καταβολή της β΄ δόσης (15%) και πενταετίας για την καταβολή της γ΄ δόσης (15%), αντίστοιχα.
Όσον αφορά στη διαδικασία επαγγελματικής κατάρτισης των δικαιούχων, η οποία επίσης αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της β΄ και γ΄ δόσης, αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Η καταβολή των υπόλοιπων ποσών της ενίσχυσης (β΄ και γ΄ δόση) στους Νέους Γεωργούς του Μέτρου 112, θα πραγματοποιείται σταδιακά και σύμφωνα με την πρόοδο της κατάρτισής τους, μετά την προσκόμιση της σχετικής Βεβαίωσης από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και την οριστικοποίηση των ελέγχων της Ενιαίας Ενίσχυσης.

Πέραν των προαναφερθέντων, το ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, προωθεί, τη δημιουργία δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων, καθώς επίσης και αγροτικών αγορών, ενός νέου θεσμού προκειμένου να δοθεί σε όλους τους αγρότες, η δυνατότητα άμεσης πώλησης των προϊόντων τους στους καταναλωτές και σε χαμηλότερες τιμές.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να απαντήσουν είναι το Υπουργείο Οικονομικών, όσον αφορά στην ΠΑΒ 2905/19.2.13, και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στα οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, με αντίγραφα των Αναφορών.


Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου